Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia
został zamieszczony „Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004”.
Zgodnie z wykazem na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje obecnie jedna rzeźnia przyjmująca zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią, tj.
Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Leszek Gregorczuk ul. Wrocławska 63, 56-321 Bukowice


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze do osób dokonujących uboju zwierząt na użytek własny – Czytaj tutaj


Badanie mięsa z gatunków zwierząt; świnia, dzik, świniodzik w kierunku włośni

Próbki mięsa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kamiennej Górze przyjmowane są codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.
Badanie mięsa wykonywane jest w Powiatowym Inspektoracie w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 34  raz w tygodniu w środę w godzinach od 11:00 do 14:00.
Transport próbek z Powiatowego Inspektoratu w Kamiennej Górze do Powiatowego Inspektoratu w Wałbrzychu odbywa się raz w tygodniu we wtorek o godz. 13:00.
Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania – do 7 dni w zależności od dnia złożenia zlecenia.
Opłata za badanie zgodnie z cennikiem urzędowym określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynosi 11,00 zł za 1 sztukę świni oraz 20,00 zł za 1 sztukę dzika. Opłatę wnosi się przelewem na podany w decyzji nr konta bankowego. Decyzja wysyłana jest pocztą lub można ją odebrać osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kamiennej Górze.

Więcej informacji na temat dokonywania ubojów zwierząt gospodarskich znajduje się Tutaj


 

Skip to content