Zasady zgłaszania padnięcia bydła, owiec i kóz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje, że zgodnie z zapisami art. 42 ust. 1a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz”.

Zgłoszenie padnięcia bydła, owcy lub kozy jest przyjmowane w formie:

■ e-mail na adres: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl ,

■ pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze,
58-400 Kamienna Góra, ul. Wałbrzyska 2c lub

■  telefonicznie  pod numerem 75 743 02 64

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na określonym wzorze dokumentu dostępnym na stronie głównej w zakładce „Do pobrania”- „Pasze i utylizacja”- „Zgłoszenie padnięcia bydła ,owiec i kózlink

Potwierdzenie zgłoszenia padnięcia bydła, owcy lub kozy jest wydawane na wniosek osoby zgłaszającej.

 

OGŁOSZENIEo naborze kandydatów dotyczące wyznaczenia lekarza weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu kamiennogórskiego zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej

Ogłoszenie

Zgłoszenie wstępnej gotowości


 

 KORONAWIRUS !!! –  CZYTAJ AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA MINISTERSTWA ZDROWIA


Do Producentów prowadzących rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej oraz zakłady o małej zdolności produkcyjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje o nowych aktach prawnych zmieniających Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej.

Nowe akty prawne w sprawie dostępne pod poniższymi linkami:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/605

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/613


 Grypa ptaków!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje, że na terenie kraju stwierdzono ogniska grypy ptasiej (HPAI). Stwierdzono zachorowania w województwie lubelskim oraz wielkopolskim. Biorąc pod uwagę specyfikę przenoszenia się czynnika zakaźnego (kontakt bezpośredni i pośredni) wszystkie gospodarstwa zobowiązane są do przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób.

Podstawowe informacje dotyczące grypy ptaków oraz zasady ochrony drobiu przed chorobą
<— link do witryny Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Poniżej do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 roku, poz.722) oraz Ulotka informacyjna: ASF w Polsce – mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki – CZYTAJ INFORMACJE (GIW)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń MRiRW


Praktyczne wskazówki dla rolników dotyczące uboju zwierząt kopytnych poza rzeźnią.

Zasady stosowania antybiotyków u zwierząt gospodarskich.

Skip to content