Wścieklizna informacje dla właścicieli zwierząt link


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje jakie czynności należy wykonać w przypadku podejrzenia wścieklizny – link


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze w sprawie szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie – link


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze w sprawie wykazu Zakładów Leczenia Zwierząt oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii  uprawnionych do wykonywania badań psów / kotów ( obserwacji ) celem wykluczenia możliwości zakażenia człowieka wirusem wścieklizny na terenie powiatu kamiennogórskiego w 2024 roku. 

Przychodnia weterynaryjna:

„Kam-Vet” s.c., 

Al. Wojska Polskiego 22

58-400 Kamienna Góra:

– lek. wet. Barbara Jandzis,

– lek. wet. Małgorzata Majchrzak.


ZASZCZEP PSA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze apeluje o regularne szczepienia psów przeciwko wściekliźnie które jest jedynym skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się wścieklizny.
• Psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
• Obowiązek ten spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia.
• Szczepienia muszą być powtarzane rokrocznie.
• Szczepienia wykonywane są w ciągu całego roku, w zakładach leczniczych dla zwierząt przez lekarzy weterynarii świadczących tam usługi.
• Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane posiadaczowi psa i wpis do rejestru psów zaszczepionych dokonany przez lekarza weterynarii.
• Zaleca się szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.

Po co szczepimy zwierzęta przeciwko wściekliźnie?

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną zwierząt stałocieplnych (np. psy, koty, lisy, dziki, sarny), a także człowieka.

Chorobę wywołuje wirus.

Głównym źródłem zakażenia są zwierzęta będące w okresie inkubacji choroby lub chore, wydalające zarazki ze śliną.

Wirusy wścieklizny przenoszone są przede wszystkim przez lisy i psy.

Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie poprzez ślinę przy ukąszeniu przez chorego osobnika.

Wirus może dostać się do rany, nawet przy mało zauważalnym skaleczeniu.

SZCZEPIENIA SĄ JEDYNĄ METODĄ SKUTECZNEJ WALKI ZE WŚCIEKLIZNĄ.

 

Skip to content