Wydanie zaświadczenia wiąże się z opłatą skarbową, którą należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Kamiennej Górze
Opłata skarbowa w wysokości: 17 zł nr rach.: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Tytułem: wydanie zaświadczenia weterynaryjnego
Potwierdzenie dokonania przelewu należy złożyć wraz z wnioskiem.

 

Wydanie decyzji wiąże się z opłatą skarbową, którą należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Kamiennej Górze
Opłata skarbowa w wysokości: 10 zł nr rach.: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Tytułem: wydanie decyzji administracyjnej
Potwierdzenie dokonania przelewu należy złożyć wraz z wnioskiem

Skip to content